Ga door naar hoofdinhoud

Samsung Galaxy smartphone featuring a large display , and large font size.

49 Vragen Bekijk alle

Why my phone didn't turn on

didnt power on my samsung duos

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

ARe you able to charge your phone or not take battery out and reinsert it.

Try to put another samsung grand duos battery to your phone and try to turn on. If still your samsung wont turn on than there is power failure to your samsung phone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

nisham ali khan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 99