Ga door naar hoofdinhoud

Sony's 9.2 megapixel HDR-CX675 released in December 2015.The handycam captures 1080p HD recorder.

12 Vragen Bekijk alle

My camera just shows the "handycam" logo then turns off.

i dont know what to do please help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try turning it on while plugged in, the batter may no longer hold a charge.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

John Dood zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 154