Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Larger version of the Nintendo DSi, released March 2010 in North America. Most repairs are accomplished with only a screwdriver and prying tools.

124 Vragen Bekijk alle

Why is my game freezing?

Ya know, i have this DSi XL for 6 years. The cartridge already has been removed the sticker, but sometimes it keeps crashing the game. Its annoying to have to hit the "POWER" button. Also, it has trouble reading.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

The cartrage pins. Blow in the port to get dirt out or use a Qtip with windex to clean it. Clean the game(s) too

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Santi12008 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 375