Ga door naar hoofdinhoud

The first generation Honda CRV, produced from 1995 to 2001.

97 Vragen Bekijk alle

It cranks. but will not turn over.

my car died on me as I was going down the road and now it will not start,when I try to start it It has battery power.It cranks. but will not turn over.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord


Check for spark. Hondas usually have the coil or ignightor go out.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sorel Gourdet zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 395