Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Snowy screen, black and white display

My screen is snowy . Phone won't do anything I take out the battery put it back in screen still snowy

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Either a bad screen or corrupted / damaged nand flash memory chip on board.

Did this happen after a drop? Board's probably gone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

May be your display software is crashed!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Crystal Cervantes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 88