Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Reset the computer password

This device is new. I did not write down the password and do not remember it. How can I reset the password and get into the computer?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 5

Commentaar:

I don't want to change my computer password. I need to change the password in the RCA voyager pro model 6873

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Hi, the only fix would be to do a factory reset and the tutorial for that is here.

-Let me know if this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

How can I reset the RCA Voyager original email and password and change to a new one

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jtoliver5995 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,618