Ga door naar hoofdinhoud

Model 1402 / 16 or 32 GB capacity

10 Vragen Bekijk alle

Where can I buy back plate for Zune HD?

I am looking for back plate replacement for my Zune HD because I just dropped it yesterday and it is dented right now.

Thanks

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here's the part: http://www.portatronics.com/advanced_sea...

Here's how to repair it: Microsoft Zune HD Upper Rear Panel Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andy Suwito zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,763