Ga door naar hoofdinhoud

The Nintendo DS is Nintendo's seventh generation handheld game console.

54 Vragen Bekijk alle

Is it possible to replace an original screen with a Lite screen?

Since the screens on the newer DS Lite and DSi are much better than the original screens could ever hope to be, I was wondering if it was possible to do a swap of the screens in my original DS with newer, brighter ones.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No, you can't.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Brandon Jones zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 818