Ga door naar hoofdinhoud

Miniature one watt version of the classic Marshall half stack. With a tone knob and overdrive channel, it offers portability without sacrificing playability.

7 Vragen Bekijk alle

We're can I buy the battery cover

We're can I buy the cover for the battery

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I don't know if there's a market for selling battery covers for marshell mini amps, you could 3d print one, or simply ghetto it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

eddergarcia843 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 439