I want to replace my broken ubislate7c+ display

Model:ubislate7c+ touch screen panel

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe