Ga door naar hoofdinhoud

Released July 24, 2014, Amazon's Fire Phone is Amazon's first smartphone, designed to compete with iOS, Android, and Windows Phone devices.

39 Vragen Bekijk alle

when I plug the charger just sign only bettry charge not show % bar

I have amazon fire phone plz tell me what I do when I plug the charger just bettery sign and phone is blinging to this sign

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The battery likely needs to be replaced.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tahir Mehmood zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 53