Ga door naar hoofdinhoud

HP's expandable, RPN-based graphing calculator. Manufactured from 1990 until 2003.

23 Vragen Bekijk alle

I need a back plate for the battery area. Where can I get one?

Where can I get a replacement door for the back of my HP48 g calculator?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I am not sure if this site has the exact one you need.

I dont know if the GX fits the G.

http://www.calculatorsource.com/u-batter...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

r. benavides zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 141