Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy J1, released January 2015, model number SM-J100VPP/SM-J100H.

108 Vragen Bekijk alle

I need help, all my android built in apps are 0.00b.

I resetted my phone and now it keeps on saying "unfortunately (the app) has stopped. When I check my application manager all my built in apps are 0.00 B

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Go to settings, enter applications manager, click on the options button and then reset app preferences. Then Reboot

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Go to settings, enter applications manager, click on the options button and then reset app preferences. Then Reboot.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

How to fix my application they appers app are 0.00b

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

Pls help me my android is tablet samsung

door

Go to settings, enter applications manager, click on the options button and then reset app preferences. Then Reboot

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Vutivi Baloyi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 1,336