Camera won't connect what to do?

When I to use camera it says won't connect. What can I do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe