Ga door naar hoofdinhoud

Can I replace the LCD protective screen

Can I replace, or have the rear LCD protective screen reground? It has become very scratched as I use it for canyoneering

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You have to Search for This LCD if its Available

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sueteddie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 22