In my trimmer the blade don't rotate

The rotator of blade isn't working what should I do

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe