Ga door naar hoofdinhoud

The Red Ryder BB Gun is a BB gun made by Daisy Outdoor Products and introduced in 1938 that resembles the Winchester rifle of Western movies.

23 Vragen Bekijk alle

loading proceedure for b b's

how do you load gun w/ BB's

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here's a video on how to do it: https://www.youtube.com/watch?v=LxLu34a7...

Was dit antwoord nuttig?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

flemingweller zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 40

Altijd: 7,365