Ga door naar hoofdinhoud

Inexpensive 5 1/4" 4G LTE 2016 phone. Fixed battery, 2 SIMs, up to 64GB microSD.

40 Vragen Bekijk alle

Why won't by Bluetooth stay on?

Try to toggle to on, it turns itself back off.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I have the opposite issue... Every time I reboot or turn the phone on Bluetooth is on, even though it's off when I shut the phone off or reboot.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

BJ Luepke zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 122