Ink cartridge holder does not move to center carriage

When I open the top of the printer the cartridge holder does not automatically move to the center of the carriage.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen