Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Nokia E90 is a 3G smartphone made by Nokia and the latest model of the Communicator series.

6 Vragen Bekijk alle

Talking, sounds goes scratchy and then goes away completely

While talking the sound starts scrathing and then quickly makes a loud distortion noise, also the party on the other side can no longer hear me. This does not happen with each call but is becoming steadily worse.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Replace phonecall/buzzer speaker.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kai Neckel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 56