Ga door naar hoofdinhoud

Model A1320 / 8 or 16 GB capacity

150 Vragen Bekijk alle

Is it OK to disconnect an iPod with a frozen screen?

it was detached from the usb cord and is frozen on the ok to disconnect screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Try reseting your iPod in iTunes.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

hold down menu button and centre button together, this should reset it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

i just did and it shut off and it said '' use i tunes to restore but i dont know how to do it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Miranda check on here what Apple says http://support.apple.com/kb/TS1441

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

adriana zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 4,016