My sons tablet won't let us unlock it I have tried to reset it

I have tried to reset it turning it off and resetting it won't unlock

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe