Ga door naar hoofdinhoud

Why doesn't my phone allow me to call people?

It allows people to call me, but whenever I call people the call ends itself.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

It may be an issue with your carrier or carrier settings. Try contacting your carrier and see if they can resolve the issue.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Leila jones zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 22