motor and transmission swap

can i take the motor and transmission from a 2006 honda civic ex and put it in my 2000 honda civic ex

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe