Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Model A1288 / 8, 16, or 32 GB capacity

591 Vragen Bekijk alle

Charging with this accessory is not supported

After a water drop the ipod everytime is unplugged from the mac or the power adaptor shows this message: Charging with this accessory is not supported.

The cable uSB, and charger are both original ones.

Any ideas?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Bad LogicBoard

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Flavio zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,775