Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Entry level laptop introduced in 2015. Comes in a range of processor options from the Celeron to the Core i7. Also comes with a few AMD processors, but most are Intel based.

59 Vragen Bekijk alle

asking for harddisk password

Says i have SATA Port 0 st500L TO12-1DG142 lock----------please inut password.

I never had one .

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try removing battery, removing charger, and remove CMOS battery for 30 seconds may be it will reset your password for hard drive

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Carl Sand zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 82