Ga door naar hoofdinhoud

Can't hear the caller

can''t hear teh caller, the caller hear me very well!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Depending on the phone, i would recommend repairing the ear speaker.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

Ear speakers are tested. They works very well

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Geert Ottenheim zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 26