Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Won't see battery after teardown

2.16 GHz

Machine was overheating and shutting down after running for 15 minutes. I tore it down, cleaned the vents, reapplied thermal paste, replaced the optical drive. Updated from 10.6.2 to 10.6.4, installed iLife "11, Norton "11 and did all updates. Machine now runs (4 hours with no heat problem). Optical drive from G5 iMac works fine. Problem is that it won't see the battery. Battery has a 90% charge and boots on another MBP just fine. Good battery from other MBP does not show. Coconut battery does not show battery. Did I miss connecting something on the logic board?

Zapped pram to no avail

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Reseated battery connecter to logic board. The original seating looked good. Problem fixed.

Was dit antwoord nuttig?

Score 4

Commentaar:

good followthru +

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mayer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 952