Ga door naar hoofdinhoud

An external optical drive by Apple, essentially a rebranding of the MacBook Air SuperDrive.

35 Vragen Bekijk alle

What drive mechanism is inside the MacBook Air SuperDrive?

What drive mechanism is inside the MacBook Air SuperDrive? How can I replace it with a new one?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Here's how to open it: http://www.jacobpierce.com/blog/2008/06/...

This was to good a link to pass up as it explains how to hack this drive to work with others: http://tnkgrl.wordpress.com/2008/06/24/m...

Was dit antwoord nuttig?

Score 4

1 Opmerking:

good answer +

door

Voeg een opmerking toe

First link, to teardown, domain www.jacobpierce.com is no longer valid.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dominik Hoffmann zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 5,071