Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released February 2015. Model numbers XT1527, XT1514, XT1523, and XT1506.

52 Vragen Bekijk alle

I dropped phone on hard surface

everything on screen working but lower three quarters dark and under a multitude of colored lines

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

@shaft9 sounds like a broken LCD. Post some images of your display with your question. Use this guide for that. It will allow us to see what you see and verify if the LCD is broken.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

hey old turkey03. Now that we're friends, did you enjoy your thanksgiving?

door

Voeg een opmerking toe

maybe your cables got partially disconnected...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

paul gaugin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 81