Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Samsung's 5th-generation Android-based Galaxy smartphone was released April 11, 2014. Improvements to the phone include a fingerprint scanner, updated camera, larger display, and water resistance. It is available in four different colors; black, blue, white, and copper.

622 Vragen Bekijk alle

It is a display from s5 g903f compatible?

Sorry for this short ask, but i want to know if a display from s5 g903f is compatible with a samsung s5 g901f? I searched everywhere buy i didn't find an exact answer! Thanks.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

No. The 903 is a Neo. It has a different connector to the 900/901.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

celikerarif zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 92