Ga door naar hoofdinhoud

The Le Pan II was released October 2011. The device has a rear facing camera and a battery life of 6 hours.

6 Vragen Bekijk alle

Turning Bluetooth on and off?

How do I turn Bluetooth on/off on this tablet?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

First, from the Main Menu, go to Settings and choose Wireless Networks.

Select Bluetooth Settings and choose Bluetooth.

The tablet will automatically connect to a Bluetooth device that is in range after selecting Bluetooth.

To turn Bluetooth off, simply press Bluetooth again.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kelly Moniz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 82