Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for your Samsung TV.

2102 Vragen Bekijk alle

The hdmi port is loose in tv. how do I repair it

my HDMI port is loose in the tv. how do i get it repaired.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Without the exact model I can't be specific but If the component is cracked off of the board the easiest way would be to look up the board for your model and replace the whole thing. It is fairly strait forward swap. Fixing the board itself would require some soldering skill and if the damage is extensive there may not be a way to effectively repair it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mary powell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 2,758