Ga door naar hoofdinhoud

Released in March of 2008, The Sony Alpha A350 delivers detailed images with its 14.2 megapixel resolution.

10 Vragen Bekijk alle

Why is the battery life dieing so fast?

The camera would be on the charger all night. Once you start taking pictures within an hour the battery is almost dead.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try checking the power usage on the setting you are using. Also try using a different charger and/or a different outlet.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Catherine Tran zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 118