Ga door naar hoofdinhoud

The Sony SPP-A946 is a cordless telephone with an answering system.

8 Vragen Bekijk alle

Why is my handset's speaker making a static/crackling noise?

My handset is getting a static/crackling noise that makes it hard to hear whoever I'm talking to.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If you have distorted audio over your handset, try adjusting the volume to a lower setting. Having the volume at the max setting may overwork the speaker and cause distortion. If that doesn't help, try moving closer to the home base to avoid proximity issues.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Troy Chester zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 170