Ga door naar hoofdinhoud

The Sony SPP-A946 is a cordless telephone with an answering system.

8 Vragen Bekijk alle

My handset battery isn't charging. Where do I buy new batteries?

I need to replace the cordless phone battery and order a new one. How do I go about doing this? I don't want to get the wrong battery or mess up my handset.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here is a link to a site where you can purchase a replacement battery.

http://www.101phones.com/details/933/son...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Troy Chester zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 94