Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1236 / 4 or 8 GB capacity

159 Vragen Bekijk alle

My iPod is locked from computer said its corrupt?

Well on itunes a window popped up and said ipod nano was corrupt, try to unplug. I did that and it has the time, battery power and a big lock on screen. How do I reboot it or start it again?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try following this troubleshooting guide from Apple to restore the software on your iPod Nano:

The Five Rs for iPod nano (3rd generation)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Monica zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,463