Ga door naar hoofdinhoud

4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6s. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/64 GB storage options. Model A1662 and A1723.

904 Vragen Bekijk alle

Home button plunger is not working after screen replacement

Iphone5se original home button plunger is not working after screen replacement

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

Thanks I will check it out

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It sounds like you either over- tightened the screws on the home button bracket, or they may be some debris stuck on the home button gasket preventing the button from moving freely.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rodney roeber zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 151