Ga door naar hoofdinhoud

The Signet series was Kodak's top American-made 35mm camera line in the 1950's. It is one of only two Signet models that contains a range finder, and the only one not made mostly of plastic.

5 Vragen Bekijk alle

Why is my camera's dial hard to turn?

When using my camera, the rewind turn dial is hard to turn and is stiff.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The camera could have faulty dials that may need to be replaced or adjusted. Check the troubleshooting page for more information: Kodak Signet 35 Troubleshooting.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Christopher Negron zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 124