Ga door naar hoofdinhoud

Early 2011 model, A1278 / 2.3 GHz i5 or 2.7 GHz i7 processor.

855 Vragen Bekijk alle

My display hinges are loose

The display seems to either flop forward or backward slightly depending on how i position the display. Is there a way to fix this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Check this out: Fix A Wobbly MacBook Pro

Step by Step Repair Guide on how to get to the hinges: MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van het scherm

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

wmcmillanjr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 1,624