Ga door naar hoofdinhoud

An industrial gas-powered stove by Vulcan.

27 Vragen Bekijk alle

Why is my gas stove won't fire up

why does my gas stove won't fire up

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

See if the pilot light is on. Has it ever worked?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi Johnson

Could you provide more information on your stove, such as the model, age etc?

Is it working when you set it to broil?

Does it have a clean cycle? If so, have you recently used the clean cycle?

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Johnson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 210