Why can't I turn off ultra power saving mode

I put google now launcher as default and now it won't let me turn off ultra power saving mode on my samsung galaxy j1 2016

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe