Ga door naar hoofdinhoud

The Chevrolet Cruze is a compact car made by the Chevrolet division of General Motors. The Cruze was first released in 2008 with a front-engine, front-wheel-drive layout.

34 Vragen Bekijk alle

How to reset my tire pressure gauge

i had my tires rotated now my low tire pressure gauge will not go off and i do not need air in my tires

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

http://enginepartsdiagram.com/reset-tire...

Check out that link, should help you reset the TPMS sensor and clear the warning.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

kidding? 2.4pa as normal

door

Voeg een opmerking toe

i am pretty sure there is a large GM general motors label on driver door jam with all the info you need. im more concerned now if you perform proper maintenance lol..

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

edna cooper zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 18,398