Ga door naar hoofdinhoud

The B15 from Caterpillar is an Android based smartphone featuring a rugged, durable design and a fairly long battery life. Released in early-mid 2013, the B15 features a 4” LCD display, 2000 mAH Li-Ion battery, and ships with Android 4.1.

16 Vragen Bekijk alle

I need a rubber cover where the charger plugs into

Rubber cover for a cat phone model b15

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

I think that this is what you want.

http://rounded.com/caterpillar-cat-b15-m...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tonya vaughn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 139