Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

4964 Vragen Bekijk alle

Temperature cool down always on

I was replacing charging port on an iPhone 6 and I connected the new port and tested it before installing and when it turned on it said it needs to cool down. The phone isn't hot and this is always on and won't go away. The phone worked perfectly fine before I attached the new charging port

Any ideas

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Bad battery or bad connection of battery/board can cause this--the logic board needs to get temperature information from the battery

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe
Het nuttigste antwoord

Replaced the battery and the issue is now solved

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

David F zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 1,061