Ga door naar hoofdinhoud

An entry level smartphone released in April 2014. Available in black and white.

150 Vragen Bekijk alle

Why is Opera and Play Store opening when unlock phone?

Whenever I unlock my phone both the Opera browser app and Play Store app open automatically. How do I stop this from happening?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Go to your settings, then apps, then find each app and force stop each one. Then lock phone and unlock it and reply with what happened

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nancy Allbaugh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 205