loud engine noise and clanking

loud poping noise when placing in reverse or then forward

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe