Ga door naar hoofdinhoud

The Xbox One S, designed by Microsoft Corporation, was released on August 2016. The Xbox One S is a redesign of the Xbox One.

426 Vragen Bekijk alle

What is power adapter voltage?

US xbox one Ss are 110v like its predecessor or 110-220V?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It supports both! So 110-220V is the correct answer.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

cagilvural zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,726