I changed my thermastat and now my car putters

i changed my thermastat on my vw jetta 2002 turbo and now my engine putters ! why ???

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe