Screen goes black on boot and all apps stop, soft brick?

Did I soft brick my device?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe